REZOLUŢIA FORUMULUI PRESTATORILOR DE SERVICII PRIETENOASE TINERILOR – I EDIŢIE

Noi, participanții la Forumul Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, desfăşurat în perioada 17-18 decembrie 2014 în oraşul Soroca:

Considerăm că tinerii trebuie să fie în mod prioritar în centrul atenţiei a clasei politice şi a exponenţilor decizionali, iar politicile de tineret trebuie să fie susţinute necondiţionat şi armonizate în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană;

Ne exprimăm îngrijorarea, că implementarea reformelor de descentralizare administrativă, plasează instituţiile prestatoare de servicii pentru tineri, într-o zonă de nesiguranţă, privind durabilitatea acestora în plan financiar şi instituţional;

Accentuând rolul şi importanţa presatorilor de servicii pentru tineri în formarea cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor, atitudinilor şi comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reuşită a tinerilor în societate;

Asumându-ne responsabilitatea de a contribui la realizarea priorităţilor naţionale în domeniul tineretului, care sunt prevăzute şi în Strategia de Tineret şi a Planului de Acţiuni 2020, inclusiv de a contribui la realizarea măsurilor necesare pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană;

Şi în baza prezentărilor și discuțiilor din cadrul sesiunilor plenare, RECOMANDĂM:

CLASEI POLITICE DIN REPUBLICĂ MOLDOVA

 1. Declararea domeniului de tineret ca prioritate naţională;
 2. Luarea de atitudini şi implicarea cât mai urgentă, în identificarea posibilităţii acordării suportului financiar direct din bugetul de stat pentru prestatorii de servicii prietenoase tinerilor, pentru a asigura durabilitatea acestui sector. În caz contrar, suntem convinşi, că sub influenţa diverşilor factori, există riscul că serviciile destinate tinerilor vor fi sistate, iar tinerii vor rămânea fără nici un fel de asistenţă la nivel local şi regional;
 3. Depolitizarea Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova;
 4. Identificarea şi numirea conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova pe principiile depolitizării funcţiilor de stat, pregătirii şi experienţei profesionale;
 5. Asigurarea suportului financiar necesar pentru implementarea integrală a Strategiei de Tineret şi a Planului de Acţiuni 2020;
 6. Transmiterea Centrului Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO, în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, pentru al readuce de la o instituţie care prestează doar servicii de educaţie extracuriculare, la o instituţie care ar asigura şi capacităţile instituţionale ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, în promovarea politicilor de tineret, ce ar corespunde conceptului lui iniţial;
 7. În baza experienţei de succes a altor state din Uniunea Europeană, să fie transmise Casele de Creaţie în asistenţă metodologică a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, care se înscriu armonios în conceptul de educaţie nonformală;

MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

 1. Consolidarea şi recunoaşterea Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Serviciilor Prietenoase Tinerilor, ca unul din instrumentele prioritare cu mecanisme eficiente în implementarea politicilor de tineret şi in procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană;
 2. Urgentarea constituirii unei structuri de acreditare şi asigurare a calităţii serviciilor pentru tineret;
 3. Implicarea cât mai activă în procesul de elaborarea şi aprobarea standardelor de calitate a serviciilor prietenoase tinerilor;
 4. Să fie creată o Secţie pentru dezvoltarea serviciilor prietenoase tinerilor în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova pentru a eficientiza cooperarea cu sectorul prestatorilor de servicii;
 5. Pentru iniţierea, dezvoltarea, extinderea, diversificarea şi asigurarea calităţii serviciilor prietenoase tinerilor, să fie constituit un fond special destinat proiectelor, alocate ca granturi pe bază de concurs prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor;
 6. În scopul identificării soluţiilor optimale la problemele din sectorul serviciilor prestate tinerilor, să iniţieze şi să menţină un dialog permanent cu Autorităţile Publice Locale şi Reţeaua Naţională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor;
 7. Să consulte Proiectului de Strategie de descentralizare a domeniului tineret şi sport cu Reţeaua Naţională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

 1. Asigurarea suportului financiar integral pentru instituţiile create pentru prestarea serviciilor prietenoase tinerilor;
 2. Pentru stimularea participării tinerilor, alocarea suportului financiar sub formă de granturi mici pentru implementarea proiectelor comunitare de tineret;
 3. Acordarea suportului necesar pentru formarea profesională a lucrătorilor de tineret din cadrul instituţiilor prestatoare de servicii prietenoase pentru tineri;
 4. Să elaboreze strategii de tineret şi planuri de acţiuni, cu implicarea participativă a tinerilor, a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor şi a sectorului asociativ de tineret;
 5. La nivelul administraţiei publice locale de nivelul II, domeniile tineret şi sport să fie divizate;

Autorizăm Consiliul Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, să comunice subiecţilor vizaţi prevederile Rezoluţiei Forumului Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

18 decembrie 2014