REZOLUȚIA FORUMULUI PRESTATORILOR DE SERVICII PRIETENOASE TINERILOR – A II-A EDIȚIE

Noi, participanții la Forumul Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, desfășurat în perioada 25-26 mai 2015 în orașul Soroca:

 • considerăm oportun și de o importanță majoră, accelerarea acțiunilor cu privire la consolidarea sectorului de servicii prietenoase tinerilor din Republica Moldova;
 • accentuăm în mod special, efectele tranzitorii ale procesului de implementare a reformelor de descentralizare administrativă, care plasează structurile prestatoare de servicii pentru tineri, într-o zonă de nesiguranță și la un domeniu mai puțin prioritar de pe agenda publică, ce afectează direct durabilitatea și eficacitatea acestora;
 • având în considerație, progresul tehnologic și multiplele transformări generate de acest proces de dezvoltare, unde tinerii trebuie să facă față unui spectru mai larg de cerințe și provocări pentru ași dezvolta cariera;
 • promovând în mod prioritar conceptul, unde tinerii trebuie să fie în mod prioritar în centrul atenției a clasei politice și a exponenților decizionali, iar politicile de tineret trebuie să fie susținute necondiționat și armonizate în contextul de dezvoltare a Republicii Moldova;
 • accentuând rolul și importanța presatorilor de servicii pentru tineri în formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate;
 • asumându-ne responsabilitatea de a contribui la realizarea priorităților naționale în domeniul tineretului, care sunt prevăzute și în Strategia de Tineret și a Planului de Acțiuni 2020;
 • și în baza prezentărilor și discuțiilor din cadrul sesiunilor plenare, RECOMANDĂM:

CLASEI POLITICE ȘI GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA

 1. Declararea domeniului de tineret ca prioritate națională pe agenda guvernamentală.
 2. Luarea de atitudini și implicarea cât mai urgentă, în identificarea soluțiilor pentru păstrarea spectrului de servicii prietenoase tinerilor existent la moment, consolidarea instituțională a acestora prin prisma eficienței, calității și în raport cu necesitățile tinerilor.
 3. Elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a unui mecanism de acordarea suportului financiar prestatorilor de servicii, care ar permite dezvoltarea acestui sector, fără a afecta autonomia autorităților publice locale, dar cu un accent prioritar pe corespunderea serviciilor prestate tinerilor în concordanță cu un set minim de standarde de calitate.
 4. Asigurarea suportului financiar necesar pentru implementarea integrală a Strategiei de Tineret și a Planului de Acțiuni 2020.

MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

 1. Implicarea în mod separat în monitorizarea și evaluarea situație din fiecare raion, pentru a identifica intervențiile necesare pentru păstrarea și asigurarea funcționalității structurilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor, pentru perioada de restructurare a sectorului dat la nivel național.
 2. Inițierea procesului de constituire a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activităților de Tineret, care să aibă în responsabilitate acreditarea prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, inclusiv implementarea programelor pentru dezvoltarea metodologică și instituțională a acestora.
 3. Revizuirea și elaborarea unui nou mecanism de salarizare a personalului din cadrul structurilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor, racordându-le la cerințele actuale a sectorului și aplicând strategii motivaționale de atragerea profesioniștilor în domeniu.
 4. Inițierea și implementarea programelor de susținere și consolidare instituțională a prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor.
 5. În scopul identificării soluțiilor optimale la problemele din sectorul serviciilor prestate tinerilor, să inițieze și să mențină un dialog permanent cu Autoritățile Publice Locale și Centrale, inclusiv cu Rețeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE

 1. Identificarea soluțiilor la nivel local, cu implicarea sectorială a autorităților publice centrale, în vederea asigurării funcționalității optimale a structurilor existente prestatoare de servicii prietenoase tinerilor.
 2. Inițierea procesului de analiză a necesităților de servicii prietenoase tinerilor la nivel local și sau regional, în corespundere cu proiectul de standarde minime de calitate, care va contribui la stabilirea unei viziuni clare cu privire la politica de dezvoltare a serviciilor la nivel național.
 3. Identificarea resurselor financiare din bugetul public, inclusiv în parteneriat cu sectorul asociativ, valorificarea resurselor din exterior, în vederea consolidării și dezvoltării bazei materiale a structurilor prestatoare de servicii prietenoase tinerilor.

Autorizăm Secretariatul Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, să comunice subiecților vizați, prevederile Rezoluției Forumului Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor.

26 mai 2016