Titlul proiectului: Proiect Consolidarea capacităților de asistență a potențialelor victime a violenței în familie_CRT DACIAConsolidarea capacităților de asistență a potențialelor victime a violenței.

Durata proiectului: 9 luni (2016).

Scopul proiectului: Contribuirea la minimalizarea incidenței violenței în familie față de fetele tinere din situații de risc și marginalizate economic din localitățile raionului Soroca.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului de găzduire a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, destinat pentru 12 persoane în prima lună a proiectului.
  2. Integrarea socială și profesională a 10 beneficiari ai Serviciului de găzduire a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, pe o perioadă de 8 luni a proiectului. 

Proiectul “Consolidarea capacităților de asistență a potențialelor victime a violenței în familie”, a fost elaborat în contextul relansării Serviciului de reintegrare social-economică a tinerilor în situații de risc a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA. Beneficiarii acestui proiect au fost tineri, în mod special, fete sau femei pînă la 30 de ani, aflate în situație de risc și marginalizate economic din localitățile raionului Soroca. Această categorie de beneficiari au fost victime sau sub riscul de a deveni victime ale violenței domestice și au avut necesitatea supportului a serviciului de găzduire, pentru perioada de integrare profesională. Această situație se explică, prin suportul insufficient sau deloc oferit din partea familiei, inexistența surselor proprii de venit, care să acopere costurile de chirie a locuințelor în orașul Soroca, unde există posibilități de angajare în cîmpul muncii. Proiectul a asigurat o sinergie, asigurînd o eficiență maximală a “Serviciului de reintegrare social-economică a tinerilor în situații de risc”, care are capacitatea de a asista tinerii din localitățile rurale sau tinerii din familii defavorizate, în care persistă violență, conflicte între părinți, consum de alcool.

ORGANIZAȚIA IMPLEMENTATOARE: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu 21, MD-3006, or. Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

FINANȚATOR: Centrul de Drept a Femeilor, din sursele oferite de Fundația OAK.