Componența Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca, mandatul 2017-2018

Nr.

Numele, prenumele

Telefon

Instituția

Funcția

1.

Malinda  Polina

068222597

IP  Liceul Teoretic A.Pușchin

Președinte

2.

Babici Mădălina

060264356

IP Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Vicepreședinte

3.

Biţa Elena

060545093      

Colegiul „Mihai Eminescu” 0798214975

Consilier

4.

Bulgac Mihaela

060720971

Colegiul „Mihai Eminescu”

Consilier

5.

Catlabuga  Valeria

069060137

Colegiul de Arte “Nicolae Botgros”

Consilier

6.

Cernei Ana-Maria

069047834

Școala Profesională   

Consilier

7.

Ursachi Laurenția

068935375

 IP Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Consilier

8.

Ciubuc Vlada

060557227

IP Liceul Teoretic „Petru Rareş”

Consilier

9.

Ivan Juravliov

061016769

IP Gimnaziul “Dumitru Matcovschi”

Consilier

10.

Covalciuc Andrei

068903640

 IP Liceul Teoretic „Petru Rareş”     

Consilier

11.

Colibanu Iuliana

060877124

IP Liceul Teoretic "Ion Creangă"        

Consilier

12.

Chistol Alina

068040074

IP Liceul Teoretic „Petru Rareş”

Consilier

13.

Dobrovolschii Daniel

061058399

Colegiul Tehnic Agricol

Consilier

14.

Gherman Polina

060271986

IP Liceul Teoretic „Petru Rareş”        

Consilier

15.

Muşcinschi Nicoleta

068544658

IP Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Consilier

16.

Pînzescu Mihail

068084779

Colegiul Tehnic Agricol

Consilier

17.

Naval Ana

069057380

Școala Profesională  

Consilier

18.

Răilean Nikita

067537006

IP Liceul Teoretic "Ion Creangă"

Consilier

19.

Rusu Sorin-Marius

079300023

IP Liceul Teoretic „Petru Rareş”

Consilier

20.

Teleatnic Corina

069401570

IP Gimnaziul “Dumitru Matcovschi”

Consilier

21.

Tonofa Vlada

060493075

IP Liceul Teoretic "Ion Creangă"        

Consilier