Componența Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca, mandatul 2016-2017
Nr. Numele, prenumele Telefon Instituţia Funcția
1.
Albu Ana
068044868
Colegiul „Mihai Eminescu”
Preşedinte
2.
Biţa Ana
060008901
Liceul Teoretic „Petru Rareş”
Vicepreşedinte
3.
Babici Mădălina
060264356
Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Consilier
4.
Biţa Elena
060545093
Colegiul „Mihai Eminescu”
Consilier
5.
Chiroşca Olga
068525830
Liceul Teoretic "Ion Creangă"
Consilier
6.
Chistol Victor
067333514
Colegiul „Mihai Eminescu”
Consilier
7.
Ciubuc Vlada
060557227
Liceul Teoretic „Petru Rareş”
Consilier
8.
Guşan Anastasia
069381404
Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Consilier
9.
Hangan Mihai
061077240
Colegiu Tehnic Agricol
Consilier
10.
Pavlenco Nichita
068577852
Liceul Teoretic "A.S.Puşchin"
Consilier
11.
Naval Ana
069057380
Școala Profesională Soroca
Consilier
12.
Zugrav Crina
069535236
Colegiul de Arte "Nicolae Botgros"
Consilier
13.
Bruma Dorin
060151489
Liceul Teoretic "Ion Creangă"
Consilier
14.
Gornea Liviu
069438899
Colegiul „Mihai Eminescu”
Consilier
15.
Radu Marcela
060132645
Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Consilier
16.
Colibanu Iuliana
060390949
Liceul Teoretic „Ion Creangă”
Consilier
17.
Gîncu Mădălina
060170367
Liceul Teoretic „Petru Rareş”
Consilier
18.
Verbii Olga
060139227
Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Consilier
19.
Slavioglo Cătălina
068463801
Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Consilier
20.
Ţurcan Irina
068789152
Liceul Teoretic "Ion Creangă" 
Consilier
21.
Iavorschi Rodica
068870265
Liceul Teoretic „Petru Rareş”
Consilier