Proiect ”Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”_CRT DACIA

Titlul proiectului: Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație.

Obiectivul general al proiectului: Incluziunea tuturor copiilor în educație de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • De a susține copiii romi din Vulcănești să frecventeze ciclul preșcolar, primar și gimnazial al educației.

  • De a abilita autoritățile publice locale, profesioniștii din instituțiile educaționale, lideri comunitari și părinții în vederea susținerii copiilor de etnie romă să participe în procesul educațional.

  • De a consolida și mobiliza comunitatea pentru a oferi suport în educarea copiilor de etnie romă.

Ca rezultat, proiectul în mod prioritar planifică de a îmbunătăți accesul și participarea copiilor de etnie romă în educație de calitate, cu oportunități și învățare în așa fel, încât aceștia să se încadreze activ în educație, să fie capabili să rămână în școală și să continue următoarea etapă a educației, înregistrând rezultate bune.

Strategia cheie a proiectului, este de a identifica și valorifica toate oportunitățile disponibile pentru mobilizarea locală a resurselor și partenerilor potențiali, pentru a atinge cât mai eficient rezultatele proiectului. Proiectul va identifica resursele umane, financiare, instituționale, atât la nivel intern din cadrul comunității, cât și la nivel extern, cu implicarea diverșilor parteneri, cu scopul de a asigura o mobilizare multisectorială, inclusiv a unei coeziuni, pentru a asigura eficiență și durabilitate a obiectivelor planificate.

Durata proiectului: 14 luni.

Arealul de implementare: satul Vulcănești și satul Ciorăști din raionul Nisporeni.

Organizația implementatoare: Centrul de Resurse Pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, fax: +373 230 92964, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.youthsoroca.md.

Finanțator: Reprezentanța UNICEF în Moldova, str. 31 August 1989, nr. 131, Casa Națiunilor Unite, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova, tel: +373 22 269140, fax: +373 22 220244,.e-mail: chisinau@unicef.org, web: http://www.unicef.org/moldova/ro.