TITLUL PROIECTULUI: Proiectului ”Suport pentru integrarea profesională a tinerilor pe piața muncii – FOCUS III”

PROBLEMA ABORDATĂ: Tinerii, în mod special tinerii absolvenții ai instituțiilor de pregătire profesională, nu au abilitățile suficiente pentru ași căuta în mod independent un loc de muncă vacant, de a participa la interviuri, nu au abilitățile de comunicare și negociere, precum și de elaborare a documentației corespunzătoare angajării la un nivel competitiv (CV, și alte documente justificative), care în consecință limitează posibilitățile lor, de a găsi un loc de muncă, în funcție de calificările obținute. Fiind șomeri și cu studii profesionale, aceștia adesea pleacă în străinătate, unde cel mai des lucrează ilegal, inclusiv în domenii care nu corespund calificării lor. Un alt aspect al problemei este legat de lipsa experienței de muncă. Tinerii, adesea, nu sunt luați în considerare în procesul de angajare, deoarece nu au experiență profesională suficientă. Chiar dacă tinerii reușesc să-și găsească un loc de muncă și să-și înceapă o carieră, sunt remunerați necorespunzător, ceea ce îi determină în consecință, să părăsească locul de muncă la etapa de inserție profesională, deoarece salariul obținut nu le acoperă costurile minime de viață.

OBIECTIVUL GENERAL: Creșterea gradului de integrare a tinerilor din raionul Soroca și din regiune pe piața muncii locale.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

  • Abilitarea a cel puțin 300 de tineri cu capacități competitive în procesul de angajare în câmpul muncii.
  • Asistență directă a cel puțin 90 de tineri în situații de risc, marginalizați economic și fără suportul familiei în procesul de re/integrare social-profesională.
  • Asistența a cel puți 270 de tineri în procesul de angajare în câmpul muncii și menținerea la locul de muncă.
  • Consolidarea capacităților CRT DACIA de a oferi sprijin tinerilor din Soroca.

BENEFICIARI DIRECȚI: beneficiarii proiectului vor fi tineri cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani, rezidenți ai raionului Soroca, tineri care studiază în Soroca, care au absolvit sau sunt în curs de formare profesională și tinerii fără formare profesională din categoriile de risc, marginalizați economic și fără ( sau suficient) sprijin din partea familiei.

BENEFICIARI INDIRECȚI:

▪ școlile profesionale, colegiile din municipiul Soroca, care vor fi sprijinite în procesul de integrarea socială și profesională a absolvenților;

▪ agenți economici, care au nevoie de personal, vor beneficia de o interacțiune mai eficientă cu tinerii ca potențiali angajați;

▪ părinți proveniți din medii defavorizate, care nu dispun de resursele necesare, inclusiv abilitățile de sprijinire a tinerilor în procesul de integrare pe piața muncii;

▪ autorități publice (în special Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă) care vor beneficia de sprijin în implementarea politicilor privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și diminuarea nivelului migrației forței de muncă în străinătate.

AREALUL DE IMPLEMENTARE: comunitățile raionului Soroca.

DURATA PROIECTULUI: 36 luni, 2018-2020.

COMPONENTELE PROIECTULUI:

I. Abilitarea tinerilor cu capacități competitive în procesul de angajare

1.1 Trening-uri pentru tineri la tema “Bunăstare socială durabilă”

1.2 Cursuri pentru dezvoltarea competențelor digitale

1.3 Programul E-formare / ghidare / mentorat  pentru tinerii în proces de integrare pe piața muncii

II. Asistență directă beneficiarilor din situații de risc în procesul de (re)integrare socială și profesională

2.1 Sprijin direct pentru beneficiarii în cadrul serviciului de găzduire

2.2 Servicii de asistență socială și formarea abilităților individuale de viață

2.3 Asigurarea funcționalității serviciului de găzduire

III. Asistență pentru beneficiari în procesul de angajare și de menținere la locul de muncă

3.1 Serviciul de mediere în domeniul ocupării forței de muncă, consiliere și monitorizare a beneficiarilor

3.2 Mese rotunde cu angajatori și beneficiari / potențiali angajați

3.3 Asistență directă beneficiarilor

BUGETUL PROIECTULUI: 378 499 Euro, Contribuția LED: 300 619 Euro, Contribuția partenerilor locali: 77 880 Euro.