TITLUL PROIECTULUI: Proiectului ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”

PROBLEMA ABORDATĂ: Proiectul ”Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional” este un proiect de încurajare a participării liceenilor în procesul de luare a deciziilor implementat în 2 raioane, Soroca și Drochia. Astfel, din cele 2 raioane vor fi selectați peste 60 tineri ca beneficiari direcți, tineri care au fost implicați mai puțin în activitățile liceului, dar care dispun de potențial, autoritate în rândul semenilor și au interes pentru a fi mai activi și vizibili. Prin intermediul unui exercițiu democratic de alegeri, organizat în incinta liceului, acești tineri vor deveni membri ai Consiliilor de Elevi, învățând despre aceasta pe toată perioada proiectului. Astfel,  tinerii vor fi implicați în activități tematice, asistați în rezolvarea problemelor legate de necesitățile, interesele și aspirațiile lor, vor participa la elaborarea materialelor de suport în desfășurarea procesului de alegeri, vor fi instruiți despre participarea civică, liderism, lucrul în echipă, comunicare  etc.  Scopul final al proiectului este să investim în dezvoltarea capacităților tinerilor prin îmbunătățirea abilităților lor de comunicare, de gândire critică și creativă, creșterea potențialului lor de a deveni lideri, de a promova propriile idei legate de problemele comunităților din care provin, atât în cadrul școlii cât și în afara acesteia. Pentru atingerea acestui scop ne vom concentra energia în câteva direcții: lucrul cu toți tinerii și crearea de oportunități egale pentru participare, identificarea în cadrul activităților comune a tinerilor care corespund cerințelor de selecție din partea proiectului, susținerea lor în procesul de pregătire și desfășurare a exercițiului de alegeri locale, instruirea și consolidarea de capacități pe mai multe arii tematice, evaluarea rezultatelor și identificarea unui model nou de Consilii ale Elevilor, care asigură acces deschis tuturor categoriilor de tineri și stimulând motivarea de participare a lor.

SCOPUL PROIECTULUI: Încurajarea tinerilor neimplicați din școli la participarea activă în luarea deciziilor și pregătirea lor pentru a deveni adulți implicați civic.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Tinerii neimplicați din instituțiile de învățământ pilot să demonstreze capacitatea de a participa în procesele decizionale la nivel școlar;
 • Un model îmbunătățit al Consiliilor de Elevi care va funcționa în baza participării semnificative a tinerilor la procesele decizionale.

BENEFICIARII PROIECTULUI:

 • Cel puțin 120 de liceeni;
 • Cel puțin 30 de elevi din 3 liceele implicate direct în proiect, vor participa activ în procesul decizional al instituției;
 • Cel puțin 30 de profesori, diriginți din școlile pilot din regiune;
 • Cel puțin 20 reprezentanți ai autorităților din școlile pilot;

AREALUL DE IMPLEMENTARE: raionul Soroca și raionul Drochia.

DURATA PROIECTULUI: 10 luni, 2018.

COMPONENTELE PROIECTULUI:

 • Ședința de lucru a experților și partenerilor locali la Chișinău pentru stabilirea criteriilor de selecție a școlilor.           
 • Ședință introductivă cu conducerea școlilor, profesori și elevi din 3 clase pilot  din 3 licee din or. Soroca.        
 • Întâlniri cu elevii, pe clase moderate de experți și echipele regionale pentru identificarea participanților la focus- grupuri.
 • Organizarea focus – grupurilor în  liceele beneficiare.                                                                   
 • Atelier de lucru regional organizat la Soroca.  Atelier de lucru în fiecare liceu pilot.                                                
 • Ședință de evaluare a rezultatelor preliminare pentru întreaga regiune.                                                                   
 • Atelier  de instruire  în domeniul participării civice.                                                          
 • Organizarea Alegerilor pentru Consiliile Elevilor în liceele pilot.                                                                 
 • Instruirea  tinerilor în leadership, lucrul în echipă și abilități de comunicare.                                                             
 • Realizarea planul de acțiuni a Consiliului de Elevi.                                                                                                       
 • Masă rotundă regională organizată în mun. Soroca.
 • Participarea la masa rotundă națională organizată la nivel național.

FINANȚATOR: Fundația Soros-Moldova și programele tematice ale Fundațiilor pentru o Societate Deschisă: Programul de Sprijinire a Educației și Fondul Youth Exchange.