Fondul de Investiţii Sociale din MoldovaFondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)

Despre: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) este un Proiect al Guvernului Republicii Moldova creat cu suportul Băncii Mondiale şi al ţărilor donatoare cu scopul de a contribui la implementarea SCERS şi a Planului Naţional de Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităţilor sărace şi a instituţiilor lor în gestionarea necesităţilor prioritare de dezvoltare.

Date de contact:

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 124, etaj. 3
mun. Chișinău, MD-2001
RepublicaMoldova,
Telefon în anticameră: (+373 22) 279121
Fax: (+373 22) 275320
http://www.msif.md
 

UNICEF

Fondul pentru Copii al Naţiunilor Unite (UNICEF)

Despre: Fondul pentru Copii al Naţiunilor Unite (UNICEF) a fost creat în 1946 de către Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru a asigura copiilor hrană, îmbrăcăminte şi servicii de sănătate. UNICEF a venit în Moldova în 1995, ca răspuns la nevoile emergente ale copiilor, tinerilor şi familiilor acestora. UNICEF întreprinde acţiuni pentru a ajuta Guvernul Republicii Moldova, comunităţile, familiile şi copiii să protejeze drepturile copiilor şi pentru a se asigura că aceştia să aibă acces la serviciile de care au nevoie.

Date de contact:

str. 31 August 1989 nr. 131, Casa ONU
mun. Chişinău, MD-2012
Republica Moldova
Telefon în anticameră: (+373 22) 220034
Fax: (+373 22) 220244
http://www.unicef.md
 

Fundatia Soros MoldovaFundaţia Soros-Moldova (FSM)

Despre: Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.

Date de contact:

str. Bulgară nr. 32
mun. Chişinău, MD-2001
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 274480
Fax: (+373 22) 270507
E-mail: foundation@soros.md
http://www.soros.md
 

UNDPProgramul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Despre: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de dezvoltare, care pledează pentru schimbare şi conectează ţările la cunoştinţe, experienţă şi resurse pentru a ajuta oamenii să construiască o viaţă mai bună. PNUD este partenerul Moldovei în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale ţării prin acordarea unei expertize de talie mondială şi serviciilor de implementare a proiectelor.

Date de contact:

str. 31 August 1989 nr. 131, Casa ONU
mun. Chişinău, MD-2012
RepublicaMoldova
Telefon în anticameră: (+373 22) 220045
Fax: (+373 22) 220241
http://www.undp.md
 

Fundaţia Argidius

Fundaţia Argidius

Despre: Fundaţia Argidius este înregistrată ca o fundaţie elveţiană şi este parte a programului corporativ de filantropie a Cofra Holding AG. Fondată în 1965, Fundaţia Argidius a urmat o strategie de suport pentru dezvoltarea iniţiativelor de afacere de ordin internaţional şi dictată de piaţă în scopul eliminării sărăciei.

Date de contact:

str. Grafenauweg nr. 10
or. Zug, CH-6301
Elveţia
Tel: (+41 41) 7280000
Fax: (+41 41) 7280099
E-mail: info@argidius.com 
http://www.argidius.com 
 

 Irex MoldovaIREX Moldova

Despre: IREX este o organizaţie internaţională non-profit, care susţine pretutindeni liderismul intelectual şi programe inovaţionale pentru a promova schimbarea pozitivă de durată la nivel global.

Date de contact:

Bd. Ştefan cel Mare nr. 202,, bl. 2, et. 3, KENTFORD
mun. Chişinău, MD-2004
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 233231
Fax: (+373 22) 593612
http://www.irex.md
 

Conciliul raional SorocaConsiliul raional Soroca

Despre: Consiliul raional Soroca este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului Soroca. Consiliul raional Soroca cooperează, în condiţiile legii, pentru a asigura realizarea unor proiecte sau servicii publice, care solicită eforturi comune ale acestor autorităţi. Activităţile care sunt desfăşurate prin cooperare, sînt fixate în acordurile semnate între părţi, în condiţiile legii, în strictă conformitate cu resursele bugetare şi cu responsabilităţile asumate de ele. În scopul realizării cu succes a intereselor publice de nivel local, sporirii eficienţei patrimoniului public, Consiliul raional Soroca dezvoltă cooperarea cu sectorul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

Date de contact:

str. Ştefan cel Mare nr. 5, et. 5
or. Soroca, MD-3000
Republica Moldova
Tel: (+373 230) 22058
Fax: (+373 22) 22098
http://www.soroca.org.md
 

Global Fund for WomenFondul Global pentru Femei

Despre: Fondul Global pentru Femei – este un fond ce oferă granturi, care sprijină grupurile ce apără drepturile femeilor, ale căror activităţi au ca scop îmbunătăţirea situaţiei femeilor şi fetelor, prevenirea violenţei împotriva femeilor, îmbunătăţirea accesului acestora la educaţie, precum şi asigurarea independenţei economice a femeilor.

 

Date de contact:

str. Sutter nr. 222, ap. 500
or. San Francisco, CA 94108
Statele Unite ale Americii
Tel: (+415) 248 4800
Fax: (+415) 248 4801
E-mail: ecis@globalfundforwomen.org
http://www.globalfundforwomen.org
 

Misiunea OSCE în MoldovaMisiunea OSCE în Moldova

Despre: Principalele obiective ale misiunii sunt de a asista la negocierea unei soluţii politice durabile a conflictului transnistrean, pentru a consolida independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova, şi să ajungă la o înţelegere asupra unui statut special pentru regiunea transnistreană. Misiunea acoperă, de asemenea, un spectru larg de probleme dimensiunii umane, inclusiv a drepturilor omului şi ale minorităţilor, democratizare, libertatea mass-media şi combaterea traficului de fiinţe umane. Din 1999, Misiunea a fost mandatată pentru a facilita retragerea şi distrugerea muniţiilor si armamentului rusesc din regiune şi pentru a asigura transparenţa acestui proces.

Date de contact:

str. Mitropolit Dosoftei nr. 108
mun. Chişinău, MD-2012
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 223495
Fax: (+373 22) 223496
E-mail: moldova@osce.org
http://www.osce.org/moldova/contacts
 

Proiect PASETPASET - Proiectul de Abilitare Socio-Economică a Tinerilor

Despre: PASET - este un proiect cu scopul de a promova şi susţine participarea celor mai vulnerabili tineri (14-30 ani ), la viaţa comunităţii şi în activităţi ce vor contribui la abilitarea socio-economică a lor, prin intermediul unui pachet integrat de servicii şi oportunităţi adresate tinerilor din regiunile selectate.

Date de contact:

str. Cosmonauţilor nr. 9, dir. 512
mun. Chişinău, MD-2005
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 223106
Fax: (+373 22) 244469
http://www.paset.wordpress.com
 

UNESCOOrganizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO)

Despre: UNESCO lucrează pentru a crea condiţii pentru dialogul între civilizaţii, culturi şi popoare, bazate pe respectul valorilor comune. Anume prin acest dialog, omenirea  poate ajunge la o înţelegere globală a dezvoltării durabile, care să cuprindă respectarea drepturilor omului, respectul reciproc şi reducerea  povara sărăciei - toate acestea reprezintă esenţa misiunii şi a activităţilor realizate de UNESCO.

Date de contact:

Biroul UNESCO din Moscova
str. Bolshoi Levshinsky  nr. 15/2
or. Moscova, 119034
Federaţia Rusă
Tel: (+7 495) 6372875
Fax: (+7 495) 6373960
E-mail: moscow@unesco.org
http://www.unesco.org/moscow
 

Organizaţia Internaţională pentru MigraţieMisiunea în Republica Moldova a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM)

Despre: Înfiinţată in 1951, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie este principala organizaţie inter-guvernamentală în domeniul migraţiei, care colaborează îndeaproape cu partenerii guvernamentali, interguvernamentali şi non-guvernamentali. OIM este dedicat promovării migraţiei umane şi ordonării acesteia în beneficiul tuturor şi face acest lucru prin furnizarea de servicii şi consultanţă guvernelor şi migranţilor.

Date de contact:

str. Ciuflea nr. 36/1
mun. Chişinău, MD-2001
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 232940
Fax: (+373 22) 232862
E-mail: iomchisinau@iom.int
http://www.iom.md
 

Primăria oraşului SorocaPrimăria oraşului Soroca

Despre: Primăria oraşului Soroca este o instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinirea deciziilor Consiliului orăşenesc şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor oraşului. În scopul realizării cu succes a intereselor publice de nivel local, sporirii eficienţei patrimoniului public, Primăria oraşului Soroca dezvoltă cooperarea cu sectorul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

 

Date de contact:

str. Ştefan cel Mare nr. 5, etajul 4
or. Soroca, MD-3000
Republica Moldova
Tel: (+373 230) 22800
Fax: (+373 230) 22176
E-mail: msoroca@mtc-sr.md
http://www.primsoroca.md
 

Departamentul de Stat al SUADepartamentul de Stat al SUA

Despre: Ambasada SUA în Moldova protejează și promovează interesele americane, stabilește relații de colaborare cu Moldova prin intermediul contactelor cu liderii Guvernului moldovenesc, cu lideri din domeniul afacerilor, agriculturii, presei, învățământul etc. Un interes deosebit pentru ambele țări prezintă dezvoltarea democrației și a economiei de piață în Noile State Independente, crearea unei securități stabile și a instituțiilor respective în Europa.

Date de contact:

str. Mateevici 103
mun. Chișinău, MD-2009
Republica Moldova

Tel: (+373 22) 408 300 (Recepţia)
Fax: (+373 22) 233 044

E-mail: ARCChisinau@state.gov

http://moldova.usembassy.gov/


LEDFundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED) în Republica Moldova

Despre: LED şi-a început activitatea în septembrie 2007. LED este o fundație privată a Guvernului și societății civile a Principatului Liechtenstein, ce îşi propune să contribuie la consolidarea sistemului educaţional, în general, şi învăţământului vocaţional, în particular. LED susţine diverse proiecte educaţionale.  De rând cu finanţarea şi monitorizarea proiectelor, LED, de asemenea, implementează propriul proiect.

Date de contact:

str. Bănulescu Bodoni 25, of. 21,
mun. Chișinău, MD 2012,
Republica Moldova,
Tel: (+373 22) 22 221950, (+373 22) 232239
E-mail: info@led.md.

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii MoldovaMinisterul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Despre: Ministerul Tineretului şi Sportului este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul tineretului şi sportului. Misiunea Ministerului constă în elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul tineretului şi sportului, determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional din domeniu, crearea condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării, promovarea culturii fizice şi sportului, formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din sistemul tineretului şi sportului.

Date de contact:

blvd. Stefan cel Mare si Sfant, 162
mun. Chisinau, MD-2004,
Republica Moldova,
Tel: (+373 22) 820 861
E-mail: info@mts.gov.md

Fundatia Est EuropeanaFundația Est-Europeană 

Despre: Fundația Est-Europeană este o organizație non-profit, de interes public, înregistrată la Ministerul Justiției în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Legea privind Fundațiile și alte legi. Fondatorul unic al Fundației este organizația non-guvernamentală, non-profit Fundația Eurasia din  Washington, D.C. (SUA). Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.

Date de contact:

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
mun. Chişnău, MD-2004
Republica Moldova
Tel: (+373 22) 235343
Fax: (+373 22) 542338