Harea Ruslan - Cenzor CRT DACIA

Harea Ruslan - Cenzor

Atribuții:

  • Efectuează revizia financiară, prezentând Adunării Fondatorilor şi Consiliului Director de Tutelă a Instituţiei raport despre rezultatele acesteia.
  • Efectuează controlul respectării prezentului statut şi a altor acte obligatorii de către Preşedintele Consiliului Director de Tutelă, Directorul Executiv  şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Instituţiei şi sesizează Adunarea Fondatorilor în caz de depistare a încălcărilor.
  • Supraveghează legalitatea şi corectitudinea adoptării deciziilor de ordin financiar şi economic, precum şi a întocmirii documentelor corespunzătoare.
  • Asigură disciplina financiară internă a Instituţiei şi consultă Directorul Executiv, Contabilul în probleme financiare, fiscale şi economice.
  • Efectuează auditul intern al Instituţiei, prezentând raportul de activitate şi de audit Adunării Fondatorilor şi Consiliului Director de Tutelă.
  • Consultă financiar şi economic strategiile de lungă durată a Instituţiei, se pronunţă cu privire la eficienţa acestora din punct de vedere al managementului resurselor financiare.