Titlul proiectului: Centrul Regional Soroca de Resurse pentru Tineri

Scopul proiectului: De a promovarea participarea tinerilor la procesele de luarea deciziilor care îi afectează

Obiectivele proiectului:

  • tinerii din regiunea de nord se implica în procesele de elaborare şi implementare a politicilor locale de tineret;
  • responsabili de lucru cu tinerii sunt partenerii de bază a tinerilor în activităţile iniţiate de ei la nivel local;
  • este facilitat accesului la informaţii a tinerilor şi a profesioniştilor care lucrează cu tinerii, privind oportunităţile de educaţie, angajare, timp liber, servicii pentru sănătate, metodici de organizare a lucrului cu tinerii;
  • sunt dezvoltate abilităţile de angajare în câmpul muncii a tinerilor şomeri prin oferirea serviciilor de informare, consiliere şi instruire.

Perioada de implementare: 01 august 2004 - 01 octombrie 2005

Activităţi şi rezultate

Starea initiala a cladirii_CRT DACIA

Starea finala a cladirii

  • Clădirea cu o suprafaţă de 400,8 m2, oferită de către Primăria oraşului Soroca, a fost renovată capital, dotată cu echipament şi mobilier. Aspectul, dotarea şi utilităţile corespund standardelor minime de calitate pentru centrele prietenoase tinerilor.
  • Peste 3080 de persoane, dintre care elevi, studenţi, voluntari, reprezentanţi ai asociaţiilor de tineret, lucrători pentru tineret din cadrul administraţiilor publice locale, profesori, educatori, alte grupuri care lucrează cu şi pentru tineri, au beneficiat de patrimoniul informaţional - cărţi, manuale, reviste, ghiduri, alte materiale publicistice din cadrul bibliotecii centrului.
  • Peste 9620 de tineri au beneficiat de acces la reţeaua INTERNET, utilizând serviciile sălii de computere.
  • Peste 120 de tineri şomeri au beneficiat cursuri de instruire la computer.
  • 300 de tineri din raioanele Soroca, Floreşti, Drochia, Şoldăneşti, Camenca, 80 ONG-uri locale şi naţionale, 10 instituţii finanţatoare, 15 instituţii mass-media locale şi naţionale, 30 alte structuri  statale care lucrează cu şi pentru tineri, au beneficia de 24 ediţii a buletinului informativ  „InfoJunior” în formă electronică.
  • Peste 20000 de persoane, dintre care, tineri, reprezentanţi ai organizaţiilor locale, naţionale, din alte structuri cointeresate în domeniul de activitate a centrului, au beneficiat de informaţiile plasate pe portalul electronic a centrului.
  • 120 de tineri din localităţile rurale şi urbane a raioanelor Soroca, Drochia, Floreşti, Şoldăneşti au beneficiat  de instruire în domeniile: societate civilă; politica de tineret, participarea la luarea deciziilor; stadiile de formare a echipelor, liderism, soluţionarea conflictelor, comunicarea, crearea unei asociaţii obşteşti; colectare de fonduri; scrierea unei cereri de finanţare;  parteneriat pas cu pas.
  • 60 de tineri specialişti din cadrul administraţiei publice locale din localităţile rurale şi urbane a raioanelor Soroca, Drochia, Floreşti, Şoldăneşti au beneficia de instruire în domeniile: politica de tineret, participarea la luarea deciziilor; stadiile de formare a echipelor, liderism, soluţionarea conflictelor, comunicarea, şedinţe eficiente, evaluarea seminarelor.
  • Peste 2000 de tineri au beneficia de o bază informativă cu ofertele de pe piaţa muncii.
  • 70 de agenţi economici au beneficia de serviciile informative a bazei informative cu datele despre tinerii care îşi caută loc de lucru.
  • 120 de tineri şomeri au beneficia de instruire în domeniile: Negocierea, prezentarea personală, comunicarea oficială, CV-ul.
  • Peste 360 de tineri au beneficia de consultaţii juridice în domeniile: Codul muncii, contracte de muncă, dreptul la indemnizaţii, etc.
  • Peste 980 de tineri au beneficiat de consiliere socială în domeniile: viaţa sexuală, planificarea familiei, modul sănătos de viaţă, planificarea carierei, relaţii familiare, soluţionarea conflictelor, etc.
  • 60 de tineri-voluntari au beneficiat de instruire în domeniul: codul de etică a voluntarului, metode interactive de lucru cu tinerii, cooperarea dintre actorii comunitari, servicii sociale, activităţi locale pentru promovarea modului sănătos de viaţă, voluntari în calitate de personal al organizaţiei.
  • 30 de reprezentanţi ai organizaţiilor, instituţiilor cu profil social şi orientate spre promovarea unui mod sănătos de viaţă au beneficiat de instruire în domeniile: managementul voluntarilor, metode interactive de lucru cu tinerii, cooperarea dintre actorii comunitari, servicii sociale, activităţi locale pentru promovarea modului sănătos de viaţă, etc.

Proiect Centrul regional de Resurse pentru TineretProiect Centrul Regional de Resurse pentru Tineret

Finanţatori:

  • Reprezentanţa UNICEF din Moldova
  • Fondul de Investiţii Sociale din Moldova
  • Consiliul raional Soroca
  • Primăria oraşului Soroca
  • Contribuţia fondatorilor a CRT DACIA