Proiectul: Tinerii pentru prevenirea HIV/SIDA

Scopul principal al proiectului a fost de a intensifica participarea tinerilor din oraşul şi raionul Soroca, în prevenirea HIV/SIDA printre semenii lor.

Obiectivele principale ale proiectului:

  • De a administra reţeaua raională a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA şi altor ITS  în rândul tinerilor;
  • 284 de tineri educatori de la egal la egal din 46 de instituţii din oraşul şi raionul Soroca să informeze semenii lor despre căile de transmitere şi protecţie HIV/SIDA;
  • 80% din numărul total de adolescenţi şi tineri, cu vârsta de 12-18 ani, din toate localităţile raionului Soroca inclusiv oraşul Soroca să fie informaţi despre căile de transmitere, metode de protecţie şi prevenire a HIV/SIDA.

Perioada de realizare: 01 martie  – 31 decembrie 2007

Proiect_Tinerii previn HIV/SIDAActivităţile şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului:

  1. Au fost informate comunităţile implicate în proiect - centrul în parteneriat cu Direcţia Generală Învăţământ, a informat toate instituţiile preuniversitare de învăţământ din raion despre demararea proiectului.
  2. Au fost selectate echipele locale de tineri educatori de la egal la egal - în fiecare instituţie preuniversitară de învăţământ (şcoli medii, licee, gimnazii, colegii, şcoli polivalente) din raion, a fost anunţat concursul de selectare a echipelor locale de peer-educatori formată din 4 tineri şi un consultant adult.
  3. Au fost desfăşurate ateliere de pregătire a tinerilor educatori de la egal la egal - echipele locale de peer-educatori şi consultanţii adulţi au fost instruiţi de către experţi la 4 ateliere în domeniile: ce este educaţia de la egal la egal, căile de transmitere a HIV-SIDA, comportamente riscante, metode de protecţie şi prevenire a HIV/SIDA, planificarea activităţilor cu semenii, harta serviciilor de sănătate. În rezultatul acestor ateliere fiecare echipă de tineri educatori de la egal la egal au organizat activităţi cu semenii cu scopul de a transmite mesaje referitoare la căile de transmitere, metodele de protecţie şi prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS.
  4. A fost oferit suportul necesar pentru desfăşurarea activităţilor echipelor locale de peer-educatori – centrul a oferit asistenţa necesară în depăşirea obstacolelor apărute în activitatea echipelor locale de peer-educatori şi anume, comunicarea cu profesorii, desfăşurarea activităţilor în instituţiile de învăţământ, la fel centrul a asigurat accesul echipelor locale de peer-educatori la serviciile prestate şi anume bibliotecă, sală de calculatoare, alte servicii.
  5. A fost realizată la începutul şi la finele proiectului pre şi post testarea cunoştinţelor tinerilor din comunităţile implicate, astfel au fost evaluate cunoştinţele tinerilor din localităţile raionului Soroca la începutul proiectului şi la finele lui referitor la  căile de transmitere, metode de protecţie şi prevenire a infecţiei HIV/SIDA, unde Centrul DACIA a obţinut cei mai înalţi indicatori la capitolul cunoştinţele beneficiarilor asistaţi, remarcate în raportul final destinat pentru UNICEF şi UNFPA.
  6. A fost creată şi întreţinută baza de date a educatorilor de la egal la egal – pe perioada proiectului - a fost creată şi dezvoltată baza de date a educatorilor de la egal la egal în prevenirea HIV/SIDA din raionul Soroca. În baza de date a fost înregistrată informaţii despre fiecare educator de la egal la egal implicat în proiect: localitatea, vârstă, gen, experienţă în lucru cu semenii, etc. 

Proiect Tinerii previn HIV/SIDAProiect Tinerii previn HIV/SIDAImpresii de la tineri...

Petru

Mergând la aceste seminare am acumulat cunoştinţe noi despre HIV/SIDA, mi-am făcut noi prieteni, am făcut schimb de experienţă cu ei şi cu coordonatorii de la egal la egal şi m-am distrat foarte mult. Au fost activităţi de neuitat. La aceste seminare am acumulat mult mai multă experienţă pentru a deveni un educator de la egal la egal, să pot da informaţia semenilor mai departe. La aceste activităţi desfăşurate pe perioada proiectului am depăşit o mare barieră ce până acum nu am putut să o trec: de a vorbi în faţa unui public, a unui grup de oameni. Aceste amintiri plăcute le voi păstra bine în mintea mea şi îmi voi aminti cu drag de ele.

Djulieta

Toţi tinerii care au fost implicaţi în instruirile din cadrul proiectului au devenit educatori de la egal la egal, toţi am primit şi legitimaţie de membru care mi-a permis să desfăşor ore informative în gimnaziul în care învăţ.
A fost chiar foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult temele abordate în cadrul trainingului. Infecţia HIV chiar este o problemă destul de gravă în zilele noastre. Sesiunile au fost interesante deoarece pe lângă noţiuni şi teorie în practică s-au aplicat şi energizante distractive. A fost o experienţă minunată.

Rodica

Eu am rămas foarte impresionată de traininguri, au fost atât de interesante şi captivante încât nici nu le pot pune într-o ordine prioritară, căci toate sunt  importante pentru mine. Proiectul mi-a acordat o şansă de a cunoaşte informaţie utilă pentru viaţă, mi-a dezvoltat abilităţile de comunicare, calităţile de lider. Un cuget de-al meu este: ,, Dacă eşti bine informat, eşti asigurat şi protejat”. Anume acest proiect ne-a oferit şansa să corespundem acestui cuget, informându-ne despre: riscurile şi metodele de prevenire HIV/SIDA în opinia mea, fiecare tânăr din ţară trebuie să beneficieze de aceste cunoştinţe.

Dorin

Mă bucur foarte mult că am avut şansa de a participa în implementarea acestui proiect, deoarece am acumulat multe cunoştinţe, de asemenea mi-am făcut şi mulţi prieteni. Consider că cunoştinţele acumulate în cadrul proiectului mă vor ajuta să mă afirm, să m-ă implic mai activ în viaţa societăţii şi de asemenea, să-mi dezvolt în continuare abilităţile unui educator de la egal la egal.


La nivel de activităţi de formarea deprinderilor de viaţă, Centrul DACIA din anul 2005 a dezvoltat programe de promovare a modului sănătos de viaţă în rândul tinerilor pe principiul implicării tinerilor educatori de la egal la egal. Astfel Centrul DACIA a organizat mai multe şcoli de vară şi instruiri cu scop de formare a educatorilor de la egal la egal, iar prioritatea principală în activitatea acestora a fost prevenirea HIV/SIDA. La moment Centrul este unica instituţie din regiune care promovează activităţile de prevenire a HIV/SIDA prin intermediul tinerilor, utilizând metodici interactive accesibile tinerilor. În cadrul proiectului tinerii educatori de la egal la egal din raionul Soroca au informat semenii lor cu termeni accesibili şi adecvaţi vârstei despre consecinţele comportamentelor riscante, căile de transmitere şi metodele de prevenire a HIV/SIDA. Aceste informaţii le-a format tinerilor deprinderi de a se abţine de la relaţiile sexuale premature, de a rezista presiunilor din partea semenilor şi de a se proteja de riscul infectării cu HIV.