Noi perspective pentru femei_Centrul DACIACONTEXT

In 2004, Winrock International, organizaţie nonprofit care activează în mai multe ţări ale lumii, a reuşit să obţină un grant în valoare de 4 milioane dolari SUA de la USAID pentru a implementa un program care a avut ca scop reducerea traficului de fiinţe umane, care a fost realizat în perioada 2004-2008, iar Centrul DACIA a fost partener în cadrul acestui proiect, reprezentând zona de nord a Republicii Moldova.

Proiectul Iniţiativa de Combatere a Traficului de Persoane (ICTP)/Noi Perspective pentru Femei(NPF), a acordat fetelor şi femeilor cu vârsta cuprinsă între 16-25 de ani din Republica Moldova un şir larg de servicii oferindu-le posibilitatea de a profita de perspective noi şi de a găsi opţiuni pentru o viaţă plină de succes economic.

RAPORT DE ACTIVITATE - Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

PROGRAMUL DE PREVENIRE A SITUAȚIILOR DE CRIZĂ

Training-uri psihosociale: 

 • Două viziuni asupra violenţei în familie
 • Mituri şi realităţi despre plecarea peste hotare
 • Egalitatea genurilor. Dezvoltarea aptitudinilor de lider

Noi perspective pentru femei_Centrul DACIANoi perspective pentru femei_Centrul DACIAPe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a petrecut 67 de training-uri psihosociale. La training-uri au participat 1016 femei. Din numărul total de training-uri 44 au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 638 femei, în raionul Donduşeni 1 training cu participarea a 18 femei, în raionul Rîşcani 8 training-uri cu participarea a 157 femei, în raionul Drochia 5 training-uri cu participarea a 77 femei, în raionul Ocniţa 6  training-uri cu participarea a 111 femei, în raionul Edineţ 3 training-uri cu participarea a 46 femei.

Noi perspective pentru femei_CRT DACIANoi perspective pentru femei_CRT DACIA

Activitatea Liniei telefonice informaţional-consultative

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA în cadrul Liniei telefonice informaţional-consultativă a oferit 2150 de consultaţii pentru femei, la care a efectuat 1146 readresări la instituții specializate pentru acordarea asistenței necesare victimelor traficului de ființe umane și a violenței domestice.

Consultaţia psihologului

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 psihologul din cadrul CRT DACIA a oferit 297 de consultaţii pentru femei, a efectuat 21 readresări, inclusiv a organizat 20 de grupuri de susţinere.Noi perspective pentru femei_Centrul DACIANoi perspective pentru femei_Centrul DACIA

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A POSIBILITĂȚILOR ECONOMICE

Training-uri economice:

 • Angajarea în câmpul muncii
 • Pot fi eu antreprenor

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a petrecut 107 de training-uri economice, la care au participat 1740 femei. Din numărul total de training-uri 63 au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 953 femei, în raionul Donduşeni 12 training-uri cu participarea a 223 femei, în raionul Rîşcani 9 training-uri cu participarea a 150 femei, în raionul Drocia 12 training-uri cu participarea a 197 femei, în raionul Ocniţa 6  training-uri cu participarea a 123 femei, în raionul Edineţ 4 training-uri cu participarea a 66 femei şi în raionul Briceni 1 training cu participarea a 18 femei. 

Noi perspective pentru femei_CRT DACIANoi perspective pentru femei_CRT DACIACurs de lungă durată Managementul eficient al afacerii proprii”, 96 ore

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a petrecut 5 cursuri de lungă durată la tema „Managementul eficient al afacerii propriir”. La cursuri au participat 97 femei. Din numărul total de cursuri, 3 cursuri au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 57 femei, în raionul Rîşcani 1 curs cu participarea a 21 femei, în raionul Drochia 1 curs cu participarea a 19  femei.Noi perspective pentru femei_CRT DACIANoi perspective pentru femei_CRT DACIA

Curs profesional, 110 ore

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a petrecut 9 cursuri profesionale. La cursuri au participat 163 femei. Din numărul total de cursuri, 7 cursuri au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 125 femei, în raionul Donduşeni 1 curs cu participarea a 18 femei, în raionul Drochia 1 curs cu participarea a 21 femei.

Noi perspective pentru femei_CRT DACIA

Mediere în procesul de angajare în cîmpul muncii

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a facilitat angajarea în cîmpul muncii a 164 de femei.

Programul de stagiu

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a oferit burse în perioada de stagiu la angajarea în cîmpul muncii pentru 58 de femei.

Iniţierea afacerilor proprii / Programul de mentoring

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a susţinut 17 femei la iniţierea afacerilor proprii. 122 de femei au fost implicate în cadrul Programului de Mentoring.Noi perspective pentru femei_CRT DACIANoi perspective pentru femei_CRT DACIA

Asistenţa Juridică

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 Juristul din cadrul CRT DACIA a oferit 289 de consultaţii pentru femei, a efectuat 198 readresări şi a organizat stagierea pentru 11 studenţi de la facultăţile de drept.

ECHIPELE TEHNICE MOBILE

Mese rotunde

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA în cadrul ETM a petrecut 34 de mese rotunde la tema „Posibilităţile femeilor din zonele rurale: realităţi şi perspective”, la care au participat 287 reprezentanţi locali. Din numărul total de mese rotunde 13 au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 113 reprezentanţi locali, în raionul Donduşeni 6 mese rotunde cu participarea a 35 de reprezentanţi locali, în raionul Rîşcani 4 mese rotunde cu participarea a 41 de reprezentanţi locali, în raionul Drocia 4 mese rotunde cu participarea a 35 de reprezentanţi locali, în raionul Ocniţa 2 mese rotunde cu participarea a 18 reprezentanţi locali, în raionul Edineţ 4 mese rotunde cu participarea a 40 reprezentanţi locali şi în raionul Briceni 1 masă rotundă cu participarea a 5 reprezentanţi locali.Noi perspective pentru femei_CRT DACIA

Training-uri economice din cadrul ETM

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA în cadrul ETM a petrecut 34 de training-uri economice la temele „Angajarea în cîmpul muncii” şi „Pot fi eu antreprenor”, la care au participat 523 femei. Din numărul total de training-uri 14 au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 213 femei, în raionul Donduşeni 5 training-uri cu participarea a 70 femei, în raionul Rîşcani 5 training-uri cu participarea a 76 femei, în raionul Drocia 4 training-uri cu participarea a 62 femei, în raionul Ocniţa 2  training-uri cu participarea a 35 femei, în raionul Edineţ 3 training-uri cu participarea a 50 femei şi în raionul Briceni 1 training cu participarea a 17 femei – 17 grupul ţintă.Noi perspective pentru femei_CRT DACIANoi perspective pentru femei_CRT DACIA

Training-uri  psihosociale din cadrul ETM

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA în cadrul ETM a petrecut 34 de training-uri psihosociale la temele „Două viziuni asupra violenşei în familie”, „Mituri şi realităţi despre plecarea peste hotare” şi „Egalitatea genurilor. Dezvoltarea aptitudinilor de lider”, la care au participat 517 femei. Din numărul total de training-uri 13 au fost petrecute în raionul Soroca cu participarea a 193 femei, în raionul Donduşeni 6 training-uri cu participarea a 87 femei, în raionul Rîşcani 4 training-uri cu participarea a 59 femei, în raionul Drocia 4 training-uri cu participarea a 66 femei, în raionul Ocniţa 2  training-uri cu participarea a 32 femei, în raionul Edineţ 4 training-uri cu participarea a 60 femei şi în raionul Briceni 1 training cu participarea a 20 femei.

De asemenea în cadrul ETM psihologul a oferit 29 de consultaţii psihologice, juristul a oferit 27 de consultaţii juridice, au fost organizate 41 de discuţii interactive la care au participat 668 femei.

PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DE PARTENERIAT

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a organizat 13 conferinţe la care au participat 161 de reprezentanţi ai APL, ONG, mass-media, structuri comerciale, etc.

PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 voluntarii CRT DACIA a organizat 75 activităţi de instruire cu participarea a 576 de tineri, 59 de training-uri psihosociale, la care au participat 354 de tineri şi 16 training-uri economice, la care au participat 222 de tineri.

Pe parcursul perioadei 01.10.2006-2007-30.09.2008 CRT DACIA a desrvit în total 4771 femei, pentru care a oferit 8426 servicii.

_________________________________________________________

Concluzii generale

 • Într-o perioadă relativ scurtă s-a reuşit de a sensibiliza şi de schimba atitudinea socităţii faţă de problemele traficului de fiinţe umane, această fiind soldată cu iniţiative din partea autorităţilor publice, mass-media, ONG-uri, etc.
 • Problemele legate de nivelul de informatizare a pericolului de trafic de persoane a fost minimalizate suficient, acest lucru se datorează atât Proiectului NPF, cât şi prin evoluţia altor evenimente în plan naţional, regional şi local. La moment nu existe premise pentru a declara că principalul factor al creşterii numărului de persoane traficate, este doar din cauza accesului limitat la informaţii, chiar dacă nu este încă o situaţie perfectă la acest capitol.
 • Cele mai eficiente instrumente metodologice în cadrul proiectului au fost echipele tehnice mobile, cursurile profesionale, bursele pentru fetele în cadrul stagiilor, şi desigur trainingurile de lungă durată în iniţierea afacerilor. Este necesar de menţionat că succesele s-au obţinut în majoritatea cazurilor când asistenţa beneficiarilor era de o durată mai lungă.
 • Este foarte important de axat în continuare pe dezvoltarea oprtunităţilor economice a fetelor şi femeilor la nivel local, factor ce la moment provoacă în continuare migraţia persoanelor peste hotare în căutarea unui loc de muncă.
 • Asistenţa a femeilor nu este eficient de delimitat în raport cu partea masculină, această asistenţă trebuie să fie complexă la nivel de familie, că este soţul, părinţii, rude sau alte persoane din comunitate.
 • Viitoarele programe – vor fi mai eficiente dacă se vor planifica o asistenţă a beneficiarilor pe o durată mai mare de timp, şi cu o abordare mai personalizată.
 • La moment este foarte necesar de axat în special pe activităţi de prevenire şi de inclus în lista de acţiuni beneficiari din familii sărace, fară locuri de muncă, iar vârsta de extins până la cel puţin 30 ani.
 • Este strategic de important că viitorele activităţi să fie cu implicarea activă şi concretă a cel puţin unui partener din aprtea statului, ceea ce înseamnă inclusiv administrarea proiectului în parteneriat. Acest fapt va avea ca efect transmiterea experienţelor acumulate la instituţiilor statului şi la schimbarea de atitudini a acestora faţă de TFU . Viiitoarele proiecte trebuie neapărat de elaborat luând în calcul strategii de ieşire la finalizarea lor, ce este foarte important pentru durabilitatea activităţilor, în special în cadrul ONG-lor.
 • Poate fi extrem de important atragerea partenerilor din exterior, în special din ţările unde este procentul mare a imigranţilor din Moldova, pentru a implimenta proiecte comune de prevenirtea TFU.

Constrângeri generale

 • Majoritatea constrângerilor în realizarea acestui proiect au fost legate de atidudinile, stereotipurile societăţi în general faţă de problemele TFU.
 • Destul de lent a fost pus în aplicare Sistemul Naţional de Referire la nivelul raioanelor şi la nivel local.
 • Nu a fost întotdeauna deschidere din partea APL în vederea stabilirii parteneriatelor, acest lucru era privit ca încă o sarcină suplimentară impusă de centru în activitatea lor. Nu am avut nici un caz când doar la iniţiativa unei autorităţi să fim solicitaţi în realizarea activităţilor în domeniu TFU, întotdeauna centrul a fost iniţiatorul.
 • Nu există încă o collaborare sistemică destul de bună dintre structurile statale în combaterea şi prevenirea TFU, iar ONG-urile de multe ori sunt privite ca organizaţii care cheltuie bani din exterior şi nu au principala prioritate scopurile proiectelor care le implementează. ONG-urile nu sunt privite ca potenţiali şi valoroşi parteneri în domeniul TFU, în special ONG-urile care acţionează la nivel regional şi local şi care asistă în mod direct victimele.
 • Nu este dezvoltat un sistem destul de eficient de comunicare şi schimb de experienţă a organizaţiilor şi instituţiilor active şi responsabile din domeniul TFU, sa accentuat de multe ori închidere a unor proiecte naţionale şi tendinţe concurenţiale în acest domeniu, sau activitatea lor nu era preucupată în mod prioritar de beneficiarii asistaţi ci doar de acţiuni declarative fără impact real, dar cu costuri enorme.