Strategii de dezvoltare durabilă a comunităţilor

Rolul CRT DACIA: Facilitarea elaborării planului de dezvoltare socio-economică din șase comunități din Republica Moldova.

Comunitățile țintă:

 • sat. Popeştii de Sus, r-nul. Drochia
 • sat. Chetrosu, r-nul. Drochia
 • sat. Băneşti, r-nul Teleneşti
 • sat. Gîrbova, r-nul. Ocniţa
 • sat. Grimăncăuţi, r-nul Briceni
 • sat. Radulenii Vechi, r-nul. Floreşti

Proceduri: Iniţierea comunităţii a fost efectuată prin discuţii telefonice cu reprezentanţii autorităților publice locale, care au organizat ulterior buna desfăşurare a sesiunilor. În cadrul sesiunilor au fost utilizate discuţii libere, prelucrarea materialelor, prezentări teoretice, lucru în ateliere, focus-grupuri, audieri publice, energizante.

Strategii de dezvoltare durabilă a comunităților_Centrul DACIASarcinii realizate:

 1. Sesiunea de orientare pentru conducerea comunităţii.
 2. Sesiunea de examinarea mediului
 3. Seminar de elaborare a proiectului de plan strategic
 4. Sesiunea de finalizare

Rezultate:

 • s-au facilitat șase sesiunea de orientare;
 • s-au pregătit și sa facilitat procesul de semnare a acordul de colaborare cu comunitățile țintă;
 • s-au analizat și sau descris comunităților etapele planificării şi sarcinile acestora în acest proces;
 • au fost instruiți reprezentanții autorităților publice locale în desfăşurarea discuţiilor în focus-grupuri pentru identificarea nevoilor comunităţilor;
 • a fost acordată asistenţa tehnică necesară la completarea formularului „date generale despre localitate”;
 • au fost elaborate rapoarte cu privire la profilul comunităţilor țintă;
 • s-au elaborat și aprobat listele nominale a grupurilor responsabile de planificare strategică;
 • sa facilitat sesiunea de planificare strategică (4 zile);
 • sa instruit reprezentanții autorităților publice locale şi grupurilor de planificare în organizarea audierilor publice;
 • sa pregătit informaţia necesară pentru desfăşurarea audierilor publice;
 • s-au documentat proiectele planurilor strategic.
 • s-au elaborat proiectele planurilor de dezvoltare strategică finale;
 • s-a aprobat planurile de dezvoltarea socio-economică pentru anii 2005-2010 de consiliile locale.

Strategii de dezvoltare durabilă a comunităților_Centrul DACIAÎn rezultat final șase comunități și-au stabilit prioritățile pentru o perioadă de cinci ani, ajustând costurile la necesitățile reale, inclusiv identificând oportunitățile din exterior pentru investiții în infrastructură. Centrul DACIA a venit cu expertiza sa și a facilitat ca acest proces de elaborarea strategiei durabile de dezvoltare, ca aceasta să fie elaborată și participativ și acceptată de întreaga comunitate în ansamblu.

Aceste activități au fost prestate în baza unui contract de servicii, prin intermediului Asociației ”ProComunitate” din sursele Fondului de Investiții Sociale din Republica Moldova.Strategii de dezvoltare durabilă a comunităților_Centrul DACIA