Proiectul: “De la egal la egal împotriva torturii”

Scopul Proiectului:

Consolidarea capacităţii instituţionale a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA în prevenirea încălcării drepturilor omului, inclusiv a cazurilor de tortură, tratament şi pedepse crude, inumane sau degradante faţă de tinerii din oraşul Soroca cu vârsta de 16-28 ani.

Obiectivele proiectului:

  • de a identifica şi forma 16 de tineri din cadrul a 8 instituţii de învăţământ din oraşul Soroca în calitate de formatori-facilitatori în domeniul realizării activităţilor de prevenire în rândul tinerilor a tratamentelor inumane şi a torturii;
  • de a facilita procesul de constituire şi de organizare a 5 şedinţe de dezvoltare a reţelei de tineri formatori-facilitatori de la egal la egal pentru prevenirea în rândul tinerilor de 16-28 ani a tratamentelor inumane şi a torturii;
  • de organizat prin intermediul a 16 de tineri formatori-facilitatori a 24 de treninguri pentru transmiterea cunoştinţelor de la egal la egal cu privire la modalitatea de a preveni tortura şi tratamentele inumane cunoscând drepturile şi responsabilităţile cetăţeneşti, cu participarea a 288 de tineri cu vârsta de 16-28 ani din cadrul a 8 instituţii de învăţământ din oraşul Soroca;
  • de preluat prin intermediul reţelei de formatori-facilitatori şi direct cel puţin 60 de cazuri a tinerilor potenţiali victime şi inclusiv victime a torturii şi a tratamentelor inumane asistând-ui cu servicii de referire, după caz reabilitare, şi protecţie.

Perioada de realizare: 16 decembrie 2009 - 08 aprilie 2010

Proiect Proiect Proiect Proiect 1. Trening pentru formarea formatorilor-facilitatori

Rezultat: au fost formaţi 16 tineri din 8 instituţii de învăţământ din or. Soroca cu abilităţi de formatori-facilitatori în realizarea activităţilor cu tinerii în vedearea prevenirii tratamentelor inumane şi a torturii.

2. Şedinţă de constituire a reţelei de formatori-facilitatori

Rezultat: a fost realizată şedinţa de constituire, unde a fost creată Reţeau Tinerilor Formatori în prevenirea Torturii, cu scopul de formare continuă a abilităţilor de facilitator-formator la tinerii formaţi în domeniul prevenirii tratamentelor inumane şi a torturii.

3. Trening „Prevenirea torturii prin drepturi şi responsabilităţi”

Rezultat: 427 de tineri cu vârsta de 16-27 ani au fost instruiţi în cadru a 26 de treninguri de către 16 tineri formatori - facilitatori, care au distribuit informaţii cu privire la prevenirea torturii prin cunoaşterea de drepturi şi de responsabilităţi.

4. Şedinţe în cadrul reţelei de formatori-facilitatori

Rezultat: Au fost organizate 4 şedinţe de lucru pentru tinerii din cadrul Reţelei Tinerilor Formatori în prevenirea Torturii, unde s-a făcut schimb de informaţii şi experienţă dintre tineri formatori-facilitatori la realizarea activităţilor cu tinerii de la egal la egal pentru prevenirea torturii şi a altor comportamente inumane.

5. Servicii de referire

Rezultat: 70 de tineri cu vârsta 16-28 ani potenţiali, inclusiv victime ale torturii şi a altor forme de tratament inuman au beneficiat de consultaţii juridice şi psihologice, inclusiv au fost referiţi la structurile competente de rezolvarea cazurilor.

Proiectul „De la egal la egal împotriva torturii” a fost un proiect inovativ în oraşul şi raionul Soroca. În cadrul acestui proiect ne mândrim cu cei 16 tineri care au creat reţeaua tinerilor formatori în prevenirea torturii. Aceşti tineri au beneficiat de cea mai mare schimbare de atitudini, comportamente faţă de comportamentele inumane şi torturii.

În acest proiect au fost implicate structurile statale - comisariatul raional de poliţie, judecătoria, procuratura, ei au participat la activităţile realizate în cadrul proiectului, sau implicat mai activ în rezolvarea cazurilor de tortură referite din partea centrului. Credem că implicarea lor în proiect şi lucrul comun cu societatea civilă a dus la dezvoltarea încrederii faţă de serviciile şi asistenţa oferită de aceste instituţii în rândul tinerilor.