Proiectul: 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen

Scopul principal al acţiunii este sensibilizarea şi conştientizarea opiniei publice cu privire la fenomenul violenţei în familie şi în special cel al violenţei asupra femeii, solidarizarea comunităţii cu acţiunile preventive, precum şi sensibilizarea factorilor de decizie în legătură cu amploarea şi gravitatea acestei probleme sociale.

Obiectivul general: conştientizarea fenomenului de violenţă în familie şi promovarea conceptului de egalitate de gen.

Perioada de realizare: 25 noiembrie 2008 – 31 decembrie 2011

Activităţile şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului:

  1. Conferințe de lansare a campaniei – 5, unde au fost informaţi peste 45 colaboratori ai administraţiei publice locale şi care lucrează în special cu cazurile de violenţă. Participanţii au fost informaţi despre campanie, formele violenţei, cauzele şi implicarea altor instituţii în soluţionarea cazurilor de violenţă. Rezultatele principale au fost orientate pe formarea abilităţilor participanţilor în aplicarea tehnicilor de prevenire a violenţei domestice în cadrul activităţii profesionale.
  2. Dezbateri: „Violenţa Domestică – aspecte legale – 12, unde au fost implicaţi peste 2500 de tineri și , voluntari ai Centrului, care au fost informaţi despre efectele violenţei domestice, cauzele, soluţionarea, dar la dezbatere tinerilor li s-a propus asupra discuție câteva mituri despre violenţă. Rezultatele principale au fost orientate pe formarea abilităţilor la participanţi de a evita violenţa în familie şi în special violenţa faţă de genul opus.
  3. Masă rotundă: „Tehnici de prevenire a violenţei domestice.” – 8, unde au fost instruiţi şi informaţi peste 3500 de tineri din oraşul şi raionul Soroca despre cauzele, efectele violenţei domestice asupra femei şi copiilor. Rezultatele principale au fost orientate pe formarea abilităţilor la participanţi de a evita violenţa în familie şi în special violenţa faţă de genul opus.
  4. Conferinţe: „Spune NU Violenţei Domestice” – 6, unde au fost instruiţi şi informaţi peste 900 de tineri despre cauzele şi efectele violenţei domestice. Rezultatele principale au fost orientate pe formarea abilităţilor la participanţi de a evita violenţa în familie şi în special violenţa faţă de genul opus.
  5. Trening: Violenţa domestică şi egalitatea genurilor – 60, unde au fost informaţi peste 3000 de  persoane din oraşul Soroca, despre violenţa domestică. Rezultatele principale au fost orientate pe formarea abilităţilor la participanţi de a evita violenţa în familie şi în special violenţa faţă de genul opus.
  6. Concert LIVE „Fii TU schimbarea” – care a avut ca scop, desfăşurarea unui concert pe data de 19 noiembrie 2009 în Piaţa Libertăţii din oraşul Soroca, dedicat zilei naţionale a tinerilor. Obiectivele principale au fost, promovarea unui model de pozitiv de organizare în masă a zilei naţionale a tineretului la nivel regional. Promovarea şi sensibilizarea în mase a mesajelor pozitive la tema: ”HIV/SIDA – NU în viaţa noastră!”, „Viaţa FĂRĂ VIOLENŢĂ este DREPTUL meu!”, ”Traficul de fiinţe umane – poate fi prevenit doar ÎMPREUNĂ!”, „Moldova – un stat democratic, cu tineri activi şi responsabili!”. Sensibilizarea opiniei publice moldoveneşti la nivel regional cu privire la rolul tinerilor în societate, problemele cu care aceştia se confruntă, şi preferinţele lor conform necesităţilor reale. Rezultatele principale au fost orientate pentru promovarea în rândul a cel puţin 5000 de tineri un stil de viaţă responsabil prin intermediul a celor mai populare formaţii de muzică rock din Moldova, au fost transmise interactiv mesaje în masă despre HIV/SIDA, violenţa bazată de gen, traficul de fiinţe umane şi drepturile omului.