Cadrul legal_Voluntariat în MoldovaDESCARCĂ PENTRU DOCUMENTARE:

Legea Voluntariatului nr.121_din 18.06.2010

Prezenta lege reglementează:
a) domeniile care beneficiază de programe de stimulare a voluntariatului, raporturile sociale necesare şi care rezultă din voluntariat, cerinţele faţă de acestea, responsabilităţile participanţilor la activitatea de voluntariat, responsabilităţile autorităţilor publice în implementarea legii;
b) modul şi condiţiile de participare benevolă a persoanelor fizice la activităţi de voluntariat în favoarea comunităţii, fără remunerare sau orice altă recompensă financiară sau materială, exceptînd acoperirea cheltuielilor pentru realizarea activităţii de voluntariat.

Hotarirea Guvernului RM nr.158_din 12.03.2012_Cu privirea la implementarea Legii voluntariatului

Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii pot să se ofere ca voluntari pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp, putînd, concomitent, să fie voluntari activi în mai multe instituţii gazdă, nelimitîndu-se perioada de timp pentru efectuarea activităţii de voluntariat.